Aci teniu la documentació per a les Subvencions en concurrència competitiva de les ajudes econòmiques a activitats de Benestar Social:

Sol.licitud

Annexes

DECRET 2022.0747

EXTRACTE

Historic de noticies