Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en els municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2024”

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada “Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en els municipis de la província d’Alacant. Anualitat 2024”

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província d'Alacant anomenda “Campanya de música d'orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i...

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I INDUSTRIAL AL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2024.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL SECTOR COMERCIAL I INDUSTRIAL AL MUNICIPI DE MURO DE ALCOY, ANUALITAT 2024.

Hui es publica l'extracte de la Resolució 2024-0750 de 12 de juny de 2024 d'acord de la Convocatòria de Subvencions en concurrència competitiva a activitats de promoció i dinamització del sector comercial i industrial al municipi de Muro de Alcoy, anualitat 2024....

Historic de noticies