L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy,dins de la convocatòria de subvencions per a adquisició de lluminàries i elements per a la millora de la seguretat viària, en vies i camins rurals per als municipis de la província...