Concurs ordinari de 2021 per a la provisió de lloc de treball de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional – SECRETARI-A – (RESOLT)

Concurs ordinari de 2021 per a la provisió de lloc de treball de personal funcionari d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional – SECRETARI-A – (RESOLT)

BOE nº 238 de 05-10-2021 - Resolución de 29-09-2021Dirección General Función Pública, concurso ordinario funcionarios habilitación nacional - Secretaría INSTÀNCIA HABILITATS - Termini de presentació fins el 28 de juny (inclòs) BOE nº 238 de 05-10-2021 - Resolución de...

Subvenció dins de la Convocatòria anticipada de concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2021.

Subvenció dins de la Convocatòria anticipada de concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2021.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria anticipada de concessió d'ajudes per als tractaments d'esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d'Alacant,...

Historic de noticies

Últimes notícies