L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria anticipada de concessió d’ajudes per als tractaments d’esterilització de colònies urbanes de gats sense propietari en municipis de la Província d’Alacant, anualitat 2021, una subvenció per import de 1.899,37 € per a l’esterilització de gats en 17 colònies detectades al municipi.

Historic de noticies