L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes per a la conservació i millora dels paratges naturals municipals en municipis de la província d’Alacant. anualitat 2021, una subvenció per import de 13.176,92 € per al projecte “MEMÒRIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DE L’EXMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS A MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT ANUALITAT 2021”. La subvenció ascendeix a més del 63% del pressupostat.

Historic de noticies