Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització de “Festival provincial d’arts escèniques tardor 2020”.

Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d’Alacant per a la realització de “Festival provincial d’arts escèniques tardor 2020”.

L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit a l'Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant per a la realització de "Festival provincial d'arts escèniques tardor 2020", una subvenció per import de...

Historic de noticies