Des de la Regidoria d’educació de l’Ajuntament de Muro comuniquem que en el mes de novembre de 2020 s’iniciarà el procediment de pre-inscripció i posteriorment matrícula en les classes municipals d’anglés.

Les classes començaran en gener de 2021. Totes aquelles persones interessades en l’inscripció, ací tenen el procediment que han de seguir:

1.: Del 2 al 6 de novembre de 2020: Registre a l’ajuntament de l’imprés de pre-inscripció. Enllaç model imprés: 

IMPRÉS PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021 CLASSES MUNICIPALS ANGLES

Es prega fer el Registre de l’imprés per via telemàtica mitjançant l’enllaç del Registre oficial d’entrades en la web de l’Ajuntament. Enllaç Registre: 

Seu electrònica

2.: 17 de novembre de 2020: Publicació dels llistats provisionals d’admesos. i publicació provisional dels horaris de les classes. Aquests, es faran en funció del nombre de sol·licituds presentades. Aquesta publicació es farà en la web de l’Ajuntament-Àrea d’Educació.

3.: Del 23 al 26 de novembre de 2020: Registre a l’ajuntament de l’imprés de formalització de matrícula. Enllaç model:

IMPRÉS MATRÍCULA CURS 2021CLASSES MUNICIPALS ANGLES

En cas de nova inscripció, adjuntar l’imprés de manteniment de tercers. Enllaç model imprés:

Mantenimient de tercers (Recordeu que aquest imprés s’ha de segellar prèviament pel banc. )

Es prega fer el Registre dels impresos per via telemàtica mitjançant l’enllaç del Registre oficial d’entrades en la web de l’Ajuntament. Enllaç Registre: 

Seu electrònica

4.: 2 de desembre de 2020: Publicació llistat definitiu d’admesos, publicació d’horaris definitius i dia d’inici de les classes municipals d’anglés. Aquesta publicació es farà en la web de l’Ajuntament-Àrea d’Educació.

5.: El preu total a pagar enguany serà de 144,80€ fraccionats en dos pagaments de 72,40€, que es passaran al compte de domiciliació bancària, els mesos de gener i abril de 2021 com determina l’ordenança del preu públic per la prestació del servei d’ensenyaments especials en establiments municipals publicat en el BOP núm.152 de data 9 d’agost de 2016.

Historic de noticies