Subvenció dins de la Convocatòria per a l’exercici 2020 de les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a l’exercici 2020 les subvencions per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, una subvenció per import de 10.294,25 € per al pla d’animació lectora “MURO, PONT DE LLETRES. XXV FESTA DEL LLIBRE. 25 milions de lletres”, la despesa dels 20.588,50 €. L’ajuda és del 40,67% del total de la despesa.

Historic de noticies