Subvenció dins de la Convocatòria per a l’exercici 2020 les subvencions per a l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria per a l’exercici 2020 les subvencions per a l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, una subvenció per import de 1.030,32 € per a l’adquisició de 3 discos durs i 10 tablets amb les seves fundes per a la Biblioteca Municipal Francesc de Paula Momblanch.

Historic de noticies