Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’activitats de suport educatiu, i altres activitats extraescolars, culturals i esportives, dirigides a la seva població escolar d’entre 3 i 18 anys, per compensar els efectes negatius de el confinament a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha concedit a l'Ajuntament de Muro d'Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a municipis de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de suport educatiu, i altres activitats extraescolars, culturals i esportives, dirigides a la seva població escolar d'entre 3 i 18 anys, per compensar els efectes negatius del confinament conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la Covid-19, una subvenció per import de 20.943,42 € per al projecte d'activitats extraescolars i de suport educatiu amb un pressupost de 45.693,96 €. L'ajuda és del  45,83% del  total de la despesa.

Historic de noticies