L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció nominativa amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi energètica està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus municipis per a l’anualitat 2022, una subvenció per un import de 65.949,00 €. L’ajuda ascendeix al màxim possible dacord amb els criteris de distribució.

Historic de noticies