La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per al foment del valencià destinades a ajuntaments, mancomunitats de municipis i entitats locals menors de la Comunitat Valenciana i del Carche que realitzin activitats de promoció de lús del valencià, anualitat 2021, una subvenció per import de 13.120,10 € per al funcionament de l’oficina municipal de promoció de l’ús del Valencià (OMPUV-AVIVA) i per a la realització de diferents activitats.

Historic de noticies