La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per al foment del valencià a l’àmbit municipal, anualitat 2022, una subvenció per import de 24.513,07 € per al funcionament de loficina municipal de promoció de lús del Valencià (OMPUV-AVIVA) i per a la realització de diferents activitats.

Historic de noticies