La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2021, una ajuda per import de 8.000,00 € per al projecte “CREACIÓ D’UN PORTAL D’ASSOCIACIONS-PARTICYPA”.

Historic de noticies