La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins el de el Programa d’ajudes a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables a través de les entitats locals, corresponent a el Pla estatal 2018-2021, una subvenció per import de 9.000,00 € per a facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagin patit desnonament de la seva habitatge habitual, a les persones sense llar i altres persones especialment vulnerables en el seu respectiu àmbit municipal.

Historic de noticies