La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2022, una subvenció per import de 15.641,20 € per a la despesa que suposa el manteniment de les activitats del CFPA Beniassent-ext Muro.

Historic de noticies