La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’equipament per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2021, una subvenció per import de 835,32€ per a l’adquisició de llibres electrònics i fundes per a la Biblioteca Municipal Francesc de Paula Momblanch. L’ajuda puja al 50% de la despesa realitzada.

Historic de noticies