L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions no monetàries als Ajuntaments de la Província d’Alacant denominada “Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2023”, subvenció per a aquestes actuacions sol·licitades. En concret s’ha concedit subvenció per import del 80%, sobre un màxim de 2.000,00 € del caixet de les activitats següents: “CORREFOCS DIMONIS RAFOLINS” de l’Associació Dimonis Rafolins per a la pedania de Setla de Nunyes el dia 13 d’agost de 2023, l’import del qual es de 6.000,00 €; “CORREFOCS DIMONIS RAFOLINS” de l’Associació Dimonis Rafolins per a la pedania de Benàmer el dia 22 d’agost de 2023, límpor del qual és de 6.000,00 €.

Historic de noticies