L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de Convocatòria de Subvencions a ajuntaments denominada Campanya de música d’orquestres i ensembles simfònics, dolçaina i tabal, plectre i pua, i corals, en municipis de la província d’Alacant, anualitat 2022, una subvenció per import de 2.000,00 € per a les actuacions del Grup de Dolçainers La Xafigà, realitzada durant la celebració de la Fireta de Sant Antoni el dia 22 de gener de 2022, i per a l’Orquestra Simfònica d’Alacant prevista per al 4 de juny de 2022. Les dues actuacions amb un pressupost total de set mil tres-cents euros (7.300,00 €). La subvenció puja a més del 72% de la despesa total i el 100% de subvenció màxima.

Historic de noticies