L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província per a foment de la llengua i cultura popular valenciana, anualitat 2022, una subvenció per import de 2.000,00 € per a l'”APLEC DE DANSES I ACTUACIÓ DEL GRUP DE DANSES BALADRE DINS LA FIRETA DE SANT ANTONI DE MURO” amb una despesa de tres mil vuit-cents euros (3.800,00 €). La subvenció puja a més del 52% de la despesa total i el 100% de subvenció màxima.

Historic de noticies