La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria per a la concessió d’ajudes destinades a l’elaboració de nous plans d’emergència o per a la revisió dels aprovats per als municipis de la Comunitat Valenciana, exercici 2022, una subvenció per import de 5.000,00 € per a l’elaboració del Pla d’actuació davant el risc sísmic. L’ajuda puja al 100% del sol·licitat.

Historic de noticies