L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i E.A.T.I.M. de la província d’Alacant amb destinació a projectes, programes i activitats en matèria de residents internacionals, anualitat 2021, una subvenció per import de 13.176,92 € per a “MEMÒRIA PER A LA CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D’AJUDES DE LA EXMA. DIPUTACIÓ D’ALACANT PER A LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS PARATGES NATURALS MUNICIPALS EN MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT ANUALITAT 2021” per actuar en el Paratge Natural Municipal Font de l’Baladre – Fontanars – riu d’Agres amb pressupost de 20.681,74 €. L’ajuda és del 63,71% del total del pressupost.

Historic de noticies