La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes econòmiques destinades a entitats locals per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones i homes i/o la inserció laboral de les dones per a l’exercici 2021, una subvenció per import de 3.847,18 € per al projecte #SOMIGUALS amb un pressupost de 6.910,10 €.

Historic de noticies