La Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria el concurs de projectes d’animació a la lectura María Moliner a municipis de menys de 50.000 habitants corresponent a l’any 2021, una subvenció per import de 2.014,69 € per al projecte Amerats en lletres.

Historic de noticies