El Patronat Provincial de Turisme Alacant, ha concedit a l’ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria d’ajudes a municipis de la província Linia 2 promoció de l’oferta turística anualitat 2023, una subvenció per import de 6.140,88 €, per a l’activitat Rutes Guiades 2023 i per a l’activitat Nit Zombie 2022.
L’import subvencionat és del 90% del pressupost.

Historic de noticies