L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats locals menors de la província d’Alacant per a la realització de campanyes de foment del consum en els seus municipis: bo-consum, una subvenció per import de 145.192,00€ per a la Campanya “BONS CONSUM – MURO 2023” per protegir l’interès general, actuant directament sobre la capacitat de consum de les persones físiques amb menor capacitat per afrontar aquesta situació extraordinària en la modalitat de gestió directa per l’ajuntament per mitjà dels establiments associats a la campanya.

Historic de noticies