La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins del Programa de foment de la lectura “Llegim als pobles”, una ajuda no dineraria consistent en la trobada a la localitat amb lectors de l’autor Alejandro Palomas previst per a el 15 de novembre a les 19:30 a la Biblioteca Fco. de Paula Montblanch.

Historic de noticies