Concepte de valor, aplicació en els àmbits professionals i de l´emprendiment

Motivació per a empendre

Tendencies i oportunitats de negoci

Creativitat, innovació i proposta de valor

Les claus del model de negoci

Casos d´exit en la zona

21 D´Octubre 9.00 h 

ARCHIU MUNICIPAL

Historic de noticies