La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de les subvencions nominatives corresponents a l’exercici 2021 als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana en el municipi de les quals té la seu un Jutjat de Pau, una subvenció per import de 1.050,00 € per subvencionar les despeses generades pel funcionament del Jutjat de Pau.

Historic de noticies