LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2022 el Programa d’incentius a la contractació de persones aturades d’almenys trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem experiència plus), Programa EXPLUS 2022, una subvenció per import de 70.514,42 € per a la contractació de persones menys 30 anys d’edat, que figurin inscrites com a aturades als Espais LABORA de la Generalitat, condicions que s’hauran de complir en el moment de la contractació.

Historic de noticies