LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció a l’empara de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l’exercici 2022 el Programa d’incentius a la contractació de persones aturades menors de trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Programa operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, Programa EMPUJU 2022, unes subvenció per import de 48.851,07 € per a la contractació de persones aturades menors de 30 anys, que figuren inscrites com a aturades als Espais Labora de la Generalitat.

Historic de noticies