LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció a l’empara de la Resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2022 les subvencions destinades a la contractació de persones aturades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències a l’àmbit forestal, en aplicació de l’Ordre 8/2016, de 7 de juliol , de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (AVALEM EXPERIÈNCIA), Programa EMERGE 2022, una subvenció per import de 69.161,32 € per a la contractació de persones aturades per corporacions locals de la Comunitat Valenciana per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergències a l’àmbit forestal.

Historic de noticies