La Vicepresidència Primera i Conselleria d’Educació i Esport, ha concedit a l’Ajuntament de Muro d’Alcoi, dins de la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició de material bibliogràfic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana per a l’exercici 2023, una subvenció per import de 4.999,99 € per a l’adquisició de material bibliogràfic.

Historic de noticies