La Generalitat Valenciana, per mitjà de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions per a la lluita contra el mosquit tigre a l’exercici 2020, una subvenció per import de 853, 50 € per al “PLA D’APLICACIÓ DELS TRACTAMENTS CONTRA EL MOSQUIT TIGRE EL MUNICIPI DE MUR DE L’ALCOI” amb un pressupost de 1.911,18 €. L’ajuda arriba al 44,76 % el total.

Historic de noticies