Subvenció dins de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de la província d’Alacant, per a la realització d’activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2020.

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 20.000 habitants, entitats d’àmbit territorial inferior al municipi i mancomunitats de la província d’Alacant, per a la realització de activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i per a l’adquisició d’equipament i vehicles, anualitat 2020, dues subvencions. Una destinada a despesa corrent per import de 4.600,00 € per al projecte “Tallers d’estiu per a nens-es en Cela i Benàmer 2020” amb pressupost inicial de 1.800,00 € i “ART ESPECIAL” amb pressupost inicial de 2.590,00 €. L’ajuda és del 100,00% del total. La segona subvenció correspon a despesa d’inversió, i s’ha concedit un import de 1.594,00 € per a adquisició d’equipament el pressupost inicial ascendeix a 1.625,53 €. L’ajuda és del 98,06% del total.

Historic de noticies