L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’Municipi (EATIM) de la Província d’Alacant per a activitats en matèria de prevenció de conductes addictives, anualitat 2021, una subvenció per import de 2.173,77 € per al projecte “XARXA SEGURA MURO DE ALCOY 2021”. La subvenció ascendeix a més de 82% del pressupostat.

Historic de noticies