La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la convocatòria de concessió de subvencions en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern, anualitat 2023, una subvenció per import de 10.000,00 €. La subvenció ascendeix al 91,83% del pressupost.

Historic de noticies