L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajuts per a la concessió de subvencions no dineràries consistents en el lliurament de mobiliari urbà (jocs infantils i bancs) als municipis i entitats locals menors de la província, adquirit per Diputació, anualitat 2021, una subvenció no dinerària de consistent en un conjunt de jocs infantils valorat en 10.000,00 €.

Historic de noticies