L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), entitat pertanyent a la Generalitat Valenciana, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible a la feina, dins de el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec a l’pressupost de l’exercici 2020, una subvenció per import de 14.375,00 € per a les actuacions contingudes en “MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE A MURO “amb un pressupost total de tretze mil vuit-cents euros (28.750,00 €) IVA exclòs, que inclou les actuacions de redacció del PMUS del municipi de Muro i l’adquisició de 3 unitats de bike inn premium d’amarratge i càrrega kit integració de bicicleta mes bicicleta elèctrica xroad. L’ajuda és de el 100% de la subvenció màxima a concedir.

logo ivace

Historic de noticies