L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria d’ajudes econòmiques als ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província, per a l’adquisició de trofeus i medalles, anualitat 2022, una subvenció per import de 624,10 € per a l’adquisició de trofeus i medalles per a II EGYPTIAN RACE VILA DE MURO, prevista per al 16 de juny de 2022. La subvenció ascendeix a més del 81 % del pressupost.

Historic de noticies