El Patronat Provincial de Turisme de la Costa Blanca ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria d’ajudes a municipis de la província d’Alacant, per a la promoció turística de la Costa Blanca destinades a potenciar la recuperació del sector turístic de la Costa Blanca, anualitat 2022, Linea 2 promoció de l’oferta turística, una subvenció per import de 9.029,79 € per a les activitats contingudes a la memòria “PROMOCIÓ MUR 2022”. La subvenció puja al 90% del pressupost de l’activitat i el màxim de subvenció possible.

Historic de noticies