L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria convocatòria de les ajudes a entitats locals per desenvolupar activitats del programa de joventut durant l’any 2020, una subvenció per import de 315,59 € per a diferents activitats proposades en l’àmbit de Joventut.

Historic de noticies