En el DOGV 8958 de 23 de novembre s’ha publicat la Resolució de 18 de novembre de 2020, de la Presidència de la Generalitat, sobre l’assignació de la línia específica d’el Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2020 on es concedeix a l’Ajuntament de Muro una subvenció per import de 7.675,00 €.

Historic de noticies