La Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria anticipada per a l’exercici 2021 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, una subvenció per import de 8.591,48 € per a la “Renovació de portes accés del mercat municipal la Mistera a Muro de Alcoy”. L’ajuda és de el 100,00% del total d’inversió.

Historic de noticies