La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria anticipada per a l’exercici 2021 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, una subvenció per import de 8.591,48 € per al projecte “RENOVACIÓ PORTES ACCÉS DEL MERCAT MUNICIPAL LA MISTERA EN MURO DE ALCOY”. L’ajuda puja al 100% del pressupost.

Historic de noticies