L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Convocatòria de subvencions nominatives en espècie per a l’adquisició de màscares quirúrgiques per a Ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior a l’Municipi de fins a 50.000 habitants, per tal d’adquirir el material de protecció necessari per coadyuvarles a contenir la propagació en els seus municipis d’infeccions causades pel SARSCoV-2, una subvenció consistent en 9.600 mascaretes quirúrgiques valorades en 768,00 € per fer front a les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia actual.

Historic de noticies