L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la Campanya de difusió de Música i Teatre, anualitat 2021, subvenció per a les tres actuacions sol·licitades consistents en: “FEM I DESFEM” de el grup LA DEPENDENT, SL per a realitzar en la PLAÇA MARE DE DÉU DE GRÀCIA. (Benàmer), prevista per el 27 d’agost de 2021, subvenció per import de 968,00 €; “LA LLENGUA A TROSSOS” d’Asoc. Recreatiu Cultural Edculturat per a la pedania de Setla, prevista per al 18 d’agost de l’2021, subvenció per import de 1.560,00 €; i BALLS, MÚSIQUES I COSTUMS DE LA NOSTRA COMARCA “de GRUP D’DANCES BALADRE DE MURO DEL ALCOY per a la pedania de Turballos, prevista per al 19 de setembre de l’2021, subvenció per import de 1.200,00 €. La subvenció ascendeix al 100% de lo sol·licitat.

Historic de noticies