L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins de la subvenció nominativa amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals dels seus municipis en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, anualitat 2023, una subvenció per un import de 145.192,00 €. L’ajuda ascendeix al màxim possible d’acord amb els criteris de distribució.

 

Historic de noticies