L´Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Muro de Alcoy, dins la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i entitats d’àmbit territorial inferior al municipi (EATIM) de la província d’Alacant amb destinació a programes i activitats d’igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, anualitat 2023, una subvenció per import de 2.880,00 € per al projecte “ESCOLA D’IGUALTAT”. La subvenció puja al 100% de l’import del projecte.

 

Historic de noticies